درباره ما

مجتمع صنعتی گوشت اردبیل

۴۰۰۰

۲۵۰

۵۰+

۱۰۰+

شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل با ظرفیت کشتار روزانه ۴۰۰۰ راس دام سبک و ۲۵۰ راس دام سنگین در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با زیربنائی در حدود ۴۵۰۰۰ مترمربع در ۱۴ کیلومتری اردبیل احداث و با در اختیار داشتن یکی از مجهزترین مجموعه های صنعتی تولید و فرآوری گوشت بهداشتی در کشور در مسیر تامین اقتدار اقتصادی و نیز ارتقای سطح بهداشت جامعه و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، در زمینه تولید مهمترین و پرمصرفترین منبع پروتئینی (گوشت قرمز) گام برمی دارد.

کارشناسان مجرب اداره دام پزشکی در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل بر تمامی فرآیندهای نگهداری دام زنده، تولید و نگهداری محصولات فرآوری شده و سایر امور مرتبط بطور کامل نظارت می نمایند. نظارت بهداشتی در مراحل قبل از کشتار، تشخیص و تفکیک لاشه های آلوده و حذف بهداشتی آنها و نظارت بر توزیع گوشت بهداشتی ممهور به مهر دامپزشکی توسط بازرسان دامپزشکی مستقر در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل انجام می گیرد. بیماریهای مهلک مشترک بین انسان و دام (زئونوزها) از قبیل هاری، تب کریمه کونگو، سل ، سیاه زخم، تب مالت، کیست هیداتیک، سارگوسیتوز، تریشینوز و … با بازرسی بهداشتی دام، لاشه گوشت و آلایش خوراکی (کله و دل و جگر) توسط بازرسان دامپزشکی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل قابل شناسایی و کنترل بوده و در واقع اولین اقدام جدی و کم هزینه جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری های مذکور می باشد.